Green Hill Bikepark

Green Hill Bikepark

Op 1 juli 2022 opende een gloednieuw bikepark in Sauerland, Duitsland, op slechts 30 kilometer afstand van Bikepark Winterberg. Na meerdere bezoeken aan Winterberg had ik veel zin om dit nieuwe bikepark te gaan ontdekken. Op naar Schmallenberg dus voor een dag shredden op de trails van Green Hill!

<scroll down for English>

Het trailconstructiebedrijf Gravity Logic van Tom Pro, gevestigd in Whistler, Canada, is verantwoordelijk voor de aanleg van de trails in het bikepark. En het is duidelijk dat hun expertise en passie terug te zien zijn in de geweldige trails die zijn aangelegd.

Een warm welkom

Bij aankomst op de parkeerplaats voel ik meteen de relaxte sfeer van dit bikepark. Er staan diverse campers en busjes (je kunt er overnachten) en we worden vriendelijk begroet door andere bikers. Van de parkeerplaats tot de bikeshop en het restaurant, alles is even prachtig aangelegd. En het personeel is uiterst vriendelijk en behulpzaam. Dit is een veelbelovend begin van onze dag!

De sleeplift

Ik heb onze dagpassen online gekocht, die we vervolgens bij de shop inruilen voor liftpassen. Na afloop krijgen we de €2,50 borg terug, maar je kunt de liftpas ook bewaren als aandenken. Naast de shop bevinden zich de sleepliften met het easyLOOP-systeem. De eerste keer is even wennen, want je moet op je fiets blijven zitten terwijl een medewerker een haak aan je stuur bevestigt. Ik vind het niet bepaald ontspannend en heb moeite om het spoor te volgen. Bij de steilere stukken moest ik voorover leunen om mijn voorwiel aan de grond te houden.

Vlak voordat de sleeplift eindigt, til je de haak omhoog en laat je deze los zodra je boven bent. Timing is hierbij cruciaal, het is het makkelijkst om de haak los te maken zodra je bovenop het landingsheuveltje bent. Bij de volgende keren ging het al een stuk beter. Wel moet je oppassen als de lift stilgezet wordt, want dan moet je jezelf stabiel houden. Knijp niet in je remmen zodra de lift weer begint te bewegen, want dan word je meegetrokken.

Oh ja nog een kleine tip: wij kwamen er achter dat de rechterlift sneller omhoog gaat dan de linker en die vonden wij dus net wat makkelijker.

De trails

Het bikepark heeft in totaal 11 trails en enkele variaties om uit te kiezen. Bij de splitsingen halverwege moet je soms goed opletten om niet in de war te raken. De trails variëren van groene en blauwe beginnersroutes tot uitdagende zwarte trails voor de meer ervaren bikers. Elke trail heeft zijn eigen unieke kenmerken en uitdagingen, zoals jumps, gaps en (soms indrukwekkende) drops. De trails zijn goed onderhouden en hebben allemaal een geweldige flow.

Inmiddels is er een nieuwe trail bijgekomen, genaamd Bike Republic Sölden. Deze trail is een resultaat van de samenwerking tussen Green Hill Bikepark en Bike Republic Sölden en biedt leuke features en een drop (als je een Sölden paspoort hebt, vergeet deze dan niet mee te nemen. Je kunt hier een Green Hill stempel halen!).

Opwarmen op de groene en blauwe trails

We beginnen onze dag rustig met het verkennen van de groene en blauwe trails. Deze lijnen zijn ideaal om op te warmen en vertrouwen op te bouwen voor de rest van het park. We genieten met volle teugen van de afdalingen en besluiten vervolgens om de Jonas & Pablo (blauw – genoemd naar de bouwers van deze trail) nog eens volledig van boven tot onder te rijden. Een heerlijk flowy trail met veel kombochten. Echt een zalig gevoel om zo lang af te dalen!

Laat je overigens niet van de wijs brengen bij het begin van de Jonas & Pablo. Je hebt de keuze om rechts te gaan voor een drop van meer dan 1,70 meter (!) of links te kiezen voor de bypass. Als je het aandurft om de drop te rijden (ik had even kortsluiting in mijn hoofd, maar uiteindelijk heb ik het gedurfd!), krijg je een geweldig plaatje als beloning!

Sound on 🔉

De rode en zwarte trails

Voor de meer ervaren rijders zijn er genoeg uitdagende trails met technische secties, steilere afdalingen en sprongen. Bepaalde rode trails, zoals de Canadian Tuxedo (mijn favoriet!), en zwarte trails, zoals de Groomer en Mammut, voelen heel natuurlijk aan. Op de zwarte trails kom je echter ook zeer uitdagende drops tegen voor de echte waaghalzen onder ons (maar als je wilt, kun je er ook omheen rijden). De meest indrukwekkende drop is ongetwijfeld de sneeuwschuiver of pisten bully. Hiervan krijg je echt een adrenaline kick to the max!💪🏻

Conclusie

Green Hill Bikepark heeft al mijn verwachtingen overtroffen en staat nu met stip op nummer één als mijn favoriete bikepark in Duitsland. De geweldige (natuurlijke) trails, vriendelijke sfeer, prachtige groene omgeving en uitstekend georganiseerde faciliteiten hebben gezorgd voor een onvergetelijke ervaring. Als je al eens Winterberg en/of Willingen hebt bezocht, raad ik je absoluut aan om zelf Green Hill te ervaren!

Nog enkele tips

 • De prijzen voor Green Hill zijn dynamisch. Hoe eerder je boekt, hoe goedkoper het ticket. Een dagticket koop je online en kost gemiddeld €35,00 (+€2,50 borg)
 • Het bikepark is van 10:00 tot 18:00 uur geopend
 • Er is voldoende parkeergelegenheid
 • Zelfs op een drukke dag valt de wachtrij voor de lift mee (max. 10 tot 15 minuten)
 • Er zijn diverse toiletblokken
 • Er is een bikeshop, verhuurmogelijkheid, restaurant en bikewash (op de parkeerplaats) voorhanden
 • Bovenaan de lift is een terras met uitzicht op de heuvel en bovengenoemde drop en kun je wat te drinken en te snacken kopen
 • Have fun!
🎥 Jeroen aka Mr Brown NL

PS het viel me op dat ik maar weinig vrouwen zie, in zowel Bikepark Winterberg als Green Hill Bikepark. Ik schreef eerder al een artikel over waarom er zo weinig vrouwen mountainbiken. Maar ik wil hierbij alle vrouwen aanmoedigen om vooral ook eens naar een bikepark te gaan. Het is zo’n toffe ervaring!


Green Hill Bike Park

On July 1, 2022, a brand new bike park opened in Sauerland, Germany, just 30 kilometers away from Bikepark Winterberg. After several visits to Winterberg, I was really looking forward to discovering this new bike park. So off to Schmallenberg for a day of shredding on the trails of Green Hill!

Tom Pro’s trail construction company Gravity Logic, based in Whistler, Canada, is responsible for building the trails in the bike park. And it is clear that their expertise and passion is reflected in the great trails that have been built.

A warm welcome

Upon arrival at the parking lot, I immediately feel the relaxed atmosphere of this bike park. There are several campers and vans (you can spend the night there) and we are kindly greeted by other bikers. From the parking lot to the bike shop and the restaurant, everything is equally beautifully laid out. And the staff are extremely friendly and helpful. This is a promising start to our day!

The tow lift

I bought our day passes online, which we then exchange for lift passes at the shop. Afterwards we will get the €2.50 deposit back, but you can also keep the lift pass as a souvenir. Next to the shop are the tow lifts with the easyLOOP system. The first time takes some getting used to, because you have to stay on your bike while an employee attaches a hook to your handlebars. I don’t find it particularly relaxing and have trouble following the trail. On the steeper sections I had to lean forward to keep my front wheel on the ground.

Just before the tow lift ends, raise the hook and release it once you’re at the top. Timing is crucial here, it’s easiest to release the hook once you’re on top of the landing hill. The next time it went a lot better. You do have to be careful when the lift is stopped, because then you have to keep yourself stable. Don’t squeeze your brakes as soon as the lift starts moving again, because you will be pulled along.

The trails

The bike park has a total of 11 trails and a few variations to choose from. At the forks halfway through you sometimes have to pay close attention so as not to get confused. The trails vary from green and blue beginner trails to challenging black trails for the more experienced bikers. Each trail has its own unique features and challenges, such as jumps, gaps and (sometimes impressive) drops. The trails are well maintained and all have great flow.

A new trail has now been added, called Bike Republic Sölden. This trail is a result of the collaboration between Green Hill Bikepark and Bike Republic Sölden and offers nice features and a drop (if you have a Sölden passport, don’t forget to take it with you. You can get a Green Hill stamp here!).

The green and blue trails

We start our day exploring the green and blue trails. These lines are ideal for warming up and building confidence for the rest of the park. We fully enjoy the descents and then decide to ride the Jonas & Pablo (blue – named after the builders of this trail) completely from top to bottom. A wonderfully flowy trail and what great feeling to descend for so long!

By the way, don’t be fooled by the beginning of the Jonas & Pablo. You have the choice to go right for a drop of more than 1.70 meters (!) or to choose the left for the bypass. If you dare to ride the drop you will get a great picture as a reward!

The red and black trails

For the more experienced riders there are plenty of challenging trails with technical sections, steeper descents and jumps. Certain red trails, like the Canadian Tuxedo (my favorite!), and black trails, like the Groomer and Mammut, feel very natural. However, on the black trails you will also encounter very challenging drops for the real daredevils among us (but if you want, you can also drive around them). The most impressive drop is undoubtedly the snowplow (pisten bully). This really gives you an adrenaline kick to the max!💪🏻

Conclusion

Green Hill Bike park has exceeded all my expectations and is now number one as my favorite bike park in Germany. The great (natural) trails, friendly atmosphere, beautiful green surroundings and excellently organized facilities have ensured an unforgettable experience. If you have already visited Winterberg and/or Willingen, I absolutely recommend that you experience Green Hill for yourself!

A few more tips

 • Prices for Green Hill are dynamic. The earlier you book, the cheaper the ticket. A day ticket can be bought online and costs on average €35.00 (+€2.50 deposit)
 • The bike park is open from 10:00 AM to 6:00 PM
 • There is ample parking
 • Even on a busy day, the queue for the elevator is not too bad (max. 10 to 15 minutes)
 • There are several toilet blocks
 • There is a bike shop, rental possibility, restaurant and bike wash (in the parking lot).
 • At the top of the lift is a terrace with a view of the hill and the aforementioned drop, where you can buy drinks and snacks
 • Have fun!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *