Toffe enduro trails rijden in Esneux 

Toffe enduro trails rijden in Esneux 

Na een periode van regenachtig weer, scheen afgelopen zondag eindelijk de zon. Een perfecte dag dus om de enduro trails van Esneux in het hart van de Belgische Ardennen te gaan ontdekken.

<scroll down for English>

Ondanks het bestaan van enduro trails, was de sfeer tussen de verschillende gebruikers van het bos altijd vriendelijk. Met de toenemende populariteit van het bos, zowel onder mountainbikers als andere bezoekers, kwam er echter meer druk te staan op deze gemoedelijke sfeer. Om die reden besloot een aantal locals om in september 2020 het Trail Center in Anthisnes en Esneux op te richten. Met dit initiatief wilden zij een omgeving cre√ęren waar mountainbikers kunnen genieten van de trails, zonder andere recreanten te storen. Na overleg met onder andere de gemeente en met steun van Mountain Bikers Foundation Vlaanderen, is in juli 2021 de Stichting EndurOurthe opgericht wat uiteindelijk leidde tot de offici√ęle opening van het EndurOurthe Trail Center in het voorjaar van 2022.

We arriveren vroeg in de ochtend en parkeren onze auto bij Parc du Mary in Esneux. Vooraf hadden we trouwens de GPX gedownload en de routes zorgvuldig bekeken. Desondanks weten we niet precies wat we qua moeilijkheid kunnen verwachten. We kiezen ervoor om onze gewone helmen op te zetten en alleen kniebeschermers aan te doen. We willen het immers rustig opbouwen en ter plekke kijken welke trails we allemaal rijden.

Vanaf het startpunt bij Parc du Mary begin je met een relatief lange klim en kom je slingerend door pittoreske dorpjes en over brede verbindingspaden bij de trails uit. Ondertussen worden we getrakteerd op een prachtig uitzicht op het landschap van de Ourthe-vallei en de omliggende heuvels. We wanen ons zowaar op vakantie! Ook is de route verrassend goed aangegeven met grote gele borden.  

We beginnen met de groene trail ‘Tout droit dans le sapin’. Deze afdaling heeft een heerlijke flow met enkele kleine sprongen en gaat dwars door het schitterende naaldbos. Alles is frisgroen rond deze tijd en de zonnestralen die prachtig door de bomen schijnen, cre√ęren een schilderachtige sfeer. Na een korte klim rijden we nog een andere groene trail voordat we aan de rode trails beginnen.  

De groene trails zijn slechts een opwarmertje, want de rode trails blijken behoorlijk technischer en uitdagender te zijn. Steile hellingen, rotsachtige stukken en krappe bochten vergen het uiterste van onze concentratie. Achteraf balen we dat we niet onze full face helmen en beschermende kleding hebben aangetrokken. We beseffen des te meer dat voorzichtigheid geboden is en nemen daarom veel tijd om de juiste lijnen te bepalen en met lage snelheid af te dalen. Ondanks de vele technische secties, lukt het toch om de meeste obstakels te rijden (lang leve de low speed skills!).  

Tussendoor rijden we om ook nog de twee blauwe trails. Deze zijn kort maar hebben een lekkere flow en zijn, zeker in vergelijking met de rode trails, prima te rijden. We besluiten deze dag om de zwarte trail te laten voor wat het is. Daar komen we graag nog een keer met onze full gear voor terug. Het is duidelijk dat het niveau van dit trail park behoorlijk hoog ligt. In vergelijking met bijvoorbeeld de trails in Spa, waar we alle lijnen hebben gereden, is dit van een ander niveau en vereist het veel meer van onze vaardigheden en concentratie. 

Tot slot 

Het trail park in Esneux is echt een dikke aanrader! Er zijn maar maar liefst 10 trails, vari√ęrend van beginners tot gevorderden. De trails zijn goed onderhouden en biedt voor elk wat wils. Als je de volledige route rijdt, kom je aan zo‚Äôn 30 kilometer en 1000 hoogtemeters en uiteraard kun je je favoriete trail gewoon nog een keer rijden. We komen hier zeker nog eens terug! 

Parkeren 

Wij parkeerden de auto bij Parc du Mary, maar het is handiger om de auto in Anthisnes neer te zetten. Vanuit hier start je direct met de groene trails (Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes).¬†

Meer info vind je op de site van EndurOurthe 


Enduro trail riding in Esneux

After a period of rainy weather, the sun was finally out last Sunday. A perfect day to discover the enduro trails of Esneux in the heart of the Belgian Ardennes.

Despite the existence of enduro trails, the atmosphere between the different users of the forest was always friendly. However, with the increasing popularity of the forest, both among mountain bikers and other visitors, more pressure was put on this friendly atmosphere. For that reason, a number of locals decided to set up the Trail Center in Anthisnes and Esneux in September 2020. With this initiative, they wanted to create an environment where mountain bikers can enjoy the trails without disturbing other visitors. After much consultation with, among others, the municipality and support from Mountain Bikers Foundation Flanders, the EndurOurthe Foundation was established in July 2021, which eventually led to the official opening of the EndurOurthe Trail Center in the spring of 2022.

We arrive early in the morning and park our car at Parc du Mary in Esneux. By the way, we had downloaded the GPX beforehand and carefully looked at the trails. Despite this, we don’t know exactly what to expect in terms of difficulty. We choose to put on our regular helmets and only put on kneepads. After all, we want to build it up slowly and see on the spot which trails we want to ride.

From the starting point at Parc du Mary you start with a relatively long climb and wind through small villages and wide connecting paths to reach the trails. Meanwhile, we are treated to a beautiful view of the landscape of the Ourthe valley and the surrounding hills. We really feel like we’re on vacation! The route is also surprisingly well marked with yellow signs.

We start with the green trail ‘Tout droit dans le sapin‘. This descent has a wonderful flow with a few small jumps and goes right through the beautiful coniferous forest. Everything is fresh green around this time and the sun is shining beautifully through the trees creating a picturesque atmosphere. After a short climb we ride another green trail before we hit the red trails.

The green trails are just a warm-up, as the red trails turn out to be quite more technical and challenging. Steep slopes, rocky sections and tight turns demand the utmost of our concentration. In retrospect, we regret that we didn’t put on our full face helmets and protective gear. We realize all the more that caution is required and therefore take a lot of time to determine the right lines and to descend at a low speed. Despite the many technical sections, I still manage to tackle most of the obstacles (hooray for low speed skills!).

In between we also hit the two blue trails. These are short but have a nice flow and feel great, especially compared to the red trails. We decide to leave the black trail for what it is. We would like to come back again with our full gear. It is clear that the level of this trail park is quite high. Compared to the trails in Spa, for example, where we tackled all trails, this is on a different level and requires much more of our skills and concentration.

In conclusion

The trail park in Esneux is highly recommended! There are no less than 10 trails, ranging from beginners to advanced. The trails are well maintained and offer something for everyone. The entire route covers about 30 kilometers and 1000 altimeters and of course you can just hit your favorite trail again. We will definitely come back here!

Parking

We parked the car at Parc du Mary, but it is more convenient to park the car in Anthisnes. From here you start directly with the green trails (Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes).

For more info see the site of EndurOurthe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *