Een eerste kennismaking met Bikepark Willingen

Een eerste kennismaking met Bikepark Willingen

Vorige week was het eindelijk weer zo ver: onze jaarlijkse bikepark tweedaagse in Sauerland. Na meerdere jaren trouw te hebben gekozen voor de bikeparken Winterberg en Green Hill, besloten René en ik dat het tijd was voor iets nieuws (en we wilden de drukte rondom het mountainbike festival in Green Hill vermijden). En zo begonnen we aan ons avontuur in Bikepark Willingen. Wat volgde was een dag vol verrassende ontdekkingen en een onverwachte wending.

<scroll down for English>

De ochtend begon enigszins miezerig, maar naarmate de dag vorderde, verdwenen de wolken en liet de zon zich voorzichtig zien. Een goed begin wat betreft het weer, zeker gezien we onze trip al twee keer hadden uitgesteld vanwege slecht weer (ik ben een typische mooi-weer-rijder 😉).

Bij aankomst op de parkeerplaats viel het ons direct op dat het opvallend rustig was. En ook in het bikepark zelf bleef het de hele dag rustig. Hier waren in ieder geval geen eindeloze wachtrijen bij de liften, zoals soms het geval is in Winterberg en Green Hill.

Om er rustig in te komen, besloten we de flow en flow country trails te verkennen. Al snel merkten we het verschil in lengte op in vergelijking met de trails in de andere bikeparken in Sauerland. De afdalingen hier zijn beduidend langer, wat een heerlijke ervaring is. Een perfecte opwarming voor wat nog zou komen!

Tijd voor de volgende uitdaging: de freeride trail. Hoewel een deel van deze trail was afgesloten vanwege werkzaamheden, werden we via een omleiding door het bos geleid. Een onverwacht tof stukje, moet ik zeggen.

Beneden aan de trails kwamen we samen bij de nieuwe jump area. Hier konden we verschillende drops nemen en jumps oefenen. We begonnen met de kleinste drop, maar al snel reden we de hogere drops. En wat voelde dat goed!

Een welverdiende koffiepauze volgde bij de K1 Hütte, waar we konden genieten van cappuccino en een apfelstrudel. Hoewel we de cappuccino slechts ‘zozo’ vonden, compenseerde de apfelstrudel dit ruimschoots. Na een korte pauze waren we weer klaar om met de lift omhoog te gaan en weer wat trails te rijden.

De zwarte enduro trail stond op ons programma. We merkten al snel dat deze door de overvloedige regenval van de afgelopen tijd nogal drassig was. Desondanks werd dit toch onze absolute favoriete trail van de dag. René en ik delen een voorliefde voor meer natuurlijke trails, en deze enduro trail voelde precies zo aan. Ondanks de modderige omstandigheden genoten we enorm van deze uitdagende trail die bovendien ook weer heerlijk lang was.

In de lift spraken we met andere Nederlandse bikers die de downhill track hadden gereden. Dit was ons volgende plan, maar ze gaven ons het advies om deze trail vanwege de natte omstandigheden te vermijden. Volgens hen lag de trail er uitermate slecht bij en waren zij een paar keer gevallen (en uiteindelijk gestopt). Om die reden hebben we de downhill trail maar gelaten voor wat het was.

Later kregen we wel te horen dat we de andere kant van het bikepark compleet hadden gemist. Voor mijn gevoel zijn we inderaad aan een kant van de berg gebleven, waar we slechts konden kiezen uit vier trails. Hoewel mijn eerste indruk over dit bikepark enigszins gemengd is, ben ik ervan overtuigd dat Willingen nog veel te bieden heeft wat we nog moeten ontdekken. Des te meer reden om hier nog eens terug te komen dus!

PS van de drie bikeparken in Sauerland, vind ik Willingen het meest geschikt voor beginners.

Nog enkele tips/info 

 • Een dagticket kun je online kopen en kost €39,50 
 • Het bikepark is doordeweeks van 9:30 tot 17:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 17:00 uur geopend 
 • Er is voldoende parkeergelegenheid 
 • Er is een bikeshop, verhuurmogelijkheid, restaurant en bikewash (op de parkeerplaats) voorhanden 
 • Er zijn diverse fotopunten waarna je je foto via heropixx kunt downloaden. Vergeet niet te lachen!
 • Have fun! 

A first introduction to Bike Park Willingen  

Last week it was finally time again: our annual bike park two-day trip to Sauerland. After several years of faithfully choosing bike parks Winterberg and Green Hill, René and I decided it was time for something new (and we wanted to avoid the crowds around the mountain bike festival in Green Hill). And so we began our adventure at Bike Park Willingen. What followed was a day full of surprising discoveries and an unexpected twist.  

The morning began somewhat drizzly, but as the day progressed, the clouds disappeared and the sun tentatively showed itself. A good start as far as the weather was concerned, especially considering we had already postponed our trip twice due to bad weather (I am a typical nice-weather rider😉).

On arrival at the car park, we immediately noticed that it was remarkably quiet. And in the bike park itself, too, it remained quiet all day. At least here there were no endless queues at the lifts, as is sometimes the case in Winterberg and Green Hill.  

To ease into it, we decided to explore the flow and flow country trails. We soon noticed the difference in length compared to the trails in the other bike parks in Sauerland. The descents here are significantly longer, which is a delightful experience. A perfect warm-up for what was to come! 

Time for the next challenge: the freeride trail. Although part of this trail was closed due to works, we were led through the forest via a diversion. An unexpectedly cool bit, I must say. At the bottom of the trails, we met at the new jump area. Here we could take different drops and practice jumps. We started with the smallest drop, but soon we were riding the higher drops. And how good that felt!  

A well-earned coffee break followed at the K1 Hütte, where we could enjoy cappuccino and an apfelstrudel. Although we found the cappuccino only ‘so-so’, the apfelstrudel more than compensated. After a short break, we were again ready to take the lift up and ride some trails again.  

The black enduro trail was on our programme. We soon noticed that it was quite boggy due to the recent abundant rainfall. Nevertheless, this still became our absolute favourite trail of the day. René and I share a fondness for more natural trails, and this enduro trail felt very natural. Despite the muddy conditions, we thoroughly enjoyed this challenging trail that was also wonderfully long. 

In the lift, we talked to other Dutch bikers who had ridden the downhill track. This was our next plan, but they advised us to avoid this trail because of the wet conditions. According to them, the trail was in extremely bad shape and they had fallen a few times. For that reason, we left the downhill trail for what it was.  

We were later told, however, that we had completely missed the other side of the bike park. To my mind, we indeed stayed on one side of the mountain, where we could only choose from four trails. Although my first impression about this bike park is somewhat mixed, I am convinced that Willingen still has a lot to offer that we have yet to discover. All the more reason to come back here again, then! 

PS Of the three bike parks in Sauerland, I think Willingen is the most suitable for beginners.

Some tips / info

 • A day ticket can be bought online and costs €39.50  
 • The bikepark is open from 9:30 am to 5 pm on weekdays and from 9 am to 5 pm on weekends  
 • There is ample parking space  
 • There is a bikeshop, rental facility, restaurant and bikewash (next to the car park) available
 • There are several photo points after which you can download your photo via heropixx. Don’t forget to smile!
 • Have fun! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *